Το διοικητικό συμβούλιο της Ομόνοιας Αραδίππου ανακοινώνει  ότι το  Σάββατο 11/07/2015

στις 09:00 π.μ. θα αρχίσουν οι εγγραφές για τις ακαδημίες μας.

Οι εγγραφές θα γίνονται στο Αθλητικό Κέντρο της ομάδας μας και θα συνεχιστούν καθημερινός από τις 17:00 μέχρι τις 19:00.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 99881755(κ. Chris Stef)  και 99576809 (κ. Χάρης Κυπρίδημος)

 

Επιτροπή Ακαδημιών Ομόνοιας Αραδίππου